Albit
 • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
 • imunitātes paaugstināšana
 • ražas palielināšana

Lietojums

Galvenie lauksaimniecībai nozīmīgie šobrīd aktuālie ALBIT lietošanas veidi


 • Lieto par antidotu kopā ar herbicīdiem graudaugiem, cukurbietēm, saulgriezēm, griķiem, sojai un liniem, palielina ražīgumu vidēji par 16,6% (līdz 68%). ALBIT pievienošana herbicīdiem ļauj papildus iegūt vidēji 1,2–9,9 c/ha graudaugu, 25,7 c/ha cukurbiešu, 6,8 c/ha griķu, un izdevumi ir mazāki par 10 euro. Apstrāde augus aizsargā no sausuma un aerogēnām slimībām.
 • Graudaugu, saulgriežu, sojas, prosas, zirņu un griķu sēklu kodināšanai. ALBIT var izmantot kopā ar ķīmisko kodinātāju fungicīdu minimālās ieteicamajās devās, vai (atkarībā no infekcijas fona) to daļēji vai pilnīgi var aizstāt ar ALBIT. Kopējās apstrādes izmaksas samazinās par 26–90%. Sēklu apstrāde ar ALBIT nodrošina vidēji papildus 3,8 cnt/ha ziemas kviešu, 3,7 cnt/ha vasaras miežu, 3,0 cnt/ha saulgriežu, 4,7 cnt/ha sojas, 2,4 cnt/ha zirņu. Tāpat tiek nodrošināta augu aizsardzība pret sakņu puvēm un iepriekšēja imunizācija pret augsnes un aerogēnām infekcijām.
 • ALBIT lietošana kopā ar minerālmēsliem ļauj vidēji par 10–30% samazināt to nepieciešamo daudzumu. ALBIT pievienošana darba šķīdumam, lietojot karbamīdu vai citus šķidro slāpekļa minerālmēslus lapotnes mēslošanai un izvairoties no stresa iedarbības uz augu (apdegšanas).
 • Izmanto ābeļu un vīnogu aizsardzības sistēmā, 2–3 reizes samazinot ķīmisko fungicīdu lietošanu un iegūstot ekoloģiski tīru produkciju, daļēji ar ALBIT aizvietojot plānveida apstrādes ar ķīmiskajiem fungicīdiem.
 • Kartupeļu bumbuļu un lauku apstrādē, mijot apstrādes ar ķīmiskajiem fungicīdiem un daļēji ķīmiskās apstrādes.
 • Lietojums dārzeņu kultūrām daudzējādā ziņā ļauj aizstāt vienlaicīgu apstrādi ar stimulatoriem, fungicīdiem un mēslojumu.
 • Paaugstina lopbarības zālāju (galegas, lucernas, āboliņa, vīķu) ataugšanu pēc nopļaušanas.
 • Veicina un paildzina dekoratīvo kultūraugu ziedēšanu.

ALBIT lietojuma norma vairumam lauku kultūru ir 3050 ml/t sēklu apstrādei, 30–50 ml/ha veģetācijas apstrādei. Jūsu saimniecībai nepieciešamā preparāta daudzuma aprēķināšanai tabulā Nr. 1. ir norādīti ALBIT lietošanas daudzums pilnai, kompleksai galveno augu grupu apstrādei (izmantotas vidējās lietojuma normas). Ja netiek izmantots pilns ieteicamo apstrāžu komplekss, bet tikai viena efektīvā apstrāde, tad norma atbilstoši būs zemāka. Piemēram, graudaugu kultūrām lielu efektu dod pat vienreizēja ALBIT pievienošana herbicīdiem. Šajā gadījumā preparāta lietojums būs 40 ml/ha, bet litra ALBIT pietiks 25 ha.

KultrūrasApstrādes metodes un vidējās patēriņa normas (Ieteicama pilna kompleksā apstrāde)ALBIT patēriņš, ml/haHektāru skaits, kurus var apstrādāt ar 1 litru ALBIT
kodināšana,
ml/t
miglošana,
ml/ha
Graudaugi 40 40 (divreiz) 90 11,1
Cukurbietes 75 30 (divreiz) 60 16,6
Saulgrieze 350 40 (divreiz) 82 12,2
Kartupeļi 100 50 (divreiz) 450 2,2
Kukurūza 100 40 (divreiz) 82 12,2
Rapsis 50 60 120 8,3
Soja 50 35 40 25,0
Zirņi un citi pākšaugi 50 35 45 22,2
Griķi 50 40 44 23,0
Lini 60 50 58 17,4
Darzeņu kultūras 2000 30 (divreiz) 61 16,4
Augļu un ogu kultūras 100 (trīsreiz) 300 3,3