Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Ķīmisko pesticīdu un minerālmēslu efektivitātes palielināšana ar ALBIT


Plaši izpētīts, ka vairums ķīmisko pesticīdu ir visai toksiskas vielas. Tāpēc tie bez savas tiešās darbības (augu aizsargāšana no slimībām, nezālēm un kaitēkļiem) rada stresu kultūrai, kura tiem ir jāaizsargā. Stresa izpausmes var būt: palēninās augšana un dažādi metaboliskie procesi, samazinās dīgšana, parādās plankumi un apdegumi, sarullējas lapas, palielinās slimību radītie bojājumi un parādās citi simptomi, kas beigās rezultējas ievērojamos ražas zaudējumos. Ekonomiskie zaudējumi, kas radušies no pesticīdu indīgās iedarbības, ASV vien ir 800 miljonu dolāru gadā.


Lai samazinātu pesticīdu radīto stresu, darbojas īpašas vielas – antidoti (burtiski „pretindes”). Antidotus dažkārt sauc arī par antistresantiem vai antidepresantiem, kaut gan pēdējo terminu nevar nosaukt par veiksmīgu. Pēc daudzu speciālistu domām, lai nodrošinātu pozitīvus lietošanas rezultātus, ķīmiskie pesticīdi obligāti jālieto kopā ar antistresantiem.

ALBIT var izmantot atsevišķi kā augšanas regulatoru un fungicīdu, bet vislielāko saimniecisko nozīmi tas iegūst, ja preparātu lieto maisījumā ar ķīmiskajiem pesticīdiem. Plašais savākto pētniecības materiālu klāsts liecina, ka tad ALBIT ir efektīvs antidots. Daudzgadēji lauka izmēģinājumu dati liecina, ka antidotiskais ALBIT efekts, izmantojot to kopā ar ķīmiskajiem pesticīdiem, ir no 5 līdz 93%, tas ir, ALBIT var novērst minētos ražas zaudējumus. Šobrīd ALBIT antidotiskā iedarbība ir apstiprināta plašos eksperimentālajos materiālos: 120 lauka izmēģinājumos ar herbicīdiem, 415 izmēģinājumos ar fungicīdiem un sēklu kodinātājiem, vairāk nekā 25 izmēģinājumos ar insekticīdiem. Izmēģinājumu ir veikti no 1998. gada. Augsto rezultātu dēļ savienojumos ar pesticīdiem ALBIT kopā ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem iesaka lietot zinātniski pētnieciskie institūti dažādos valsts reģionos.

Kā zināms, lauksaimniecībā galvenās izmantojamās preparātu grupas ir minerālmēsli (agroķimikālijas) un pesticīdi (augu aizsardzības līdzekļi). Atkarībā no kaitīgajiem objektiem pesticīdi tiek iedalīti: herbicīdos (līdzekļos pret nezālēm), fungicīdos (līdzekļos pret sēnīšu slimībām), insekticīdos (līdzekļos pret kaitēkļiem).

Tā kā ALBIT ir imunizētāja iedarbība, tas atkarībā no infekcijas fona spēj daļēji vai pilnīgi aizstāt ķīmiskos fungicīdus. Daudzskaitlīgie lauka izmēģinājumi ar visiem galvenajiem fungicīdu veidiem parāda, ka, lietojot ALBIT un par 50% mazāku fungicīdu lietojuma normu, tiek nodrošināts tāds pats aizsardzības efekts kā ar pilnu fungicīdu daudzumu. Iespējams plānotās apstrādes ar fungicīdiem aizstāt ar ALBIT (piemēram, graudaugiem, vīnogām, kartupeļiem).

Kā parādīja izmēģinājumi, tā kā ALBIT veicina paaugstinātu barības vielu un minerālmēslu iznesi (NPK) no augsnes, pievienojot preparātu, par 10–30% var samazināt arī minerālmēslu daudzumu.

Rezultātā kopējās izmaksas apstrādei ar fungicīdiem un mēslošanai samazinās par 20–45%, iegūstot ekoloģiski tīrāku produkciju.

Jāatzīmē, ka ALBIT lietošana tvertnes maisījumos ar ķīmiskajiem preparātiem iespējama, tikai stingri ievērojot apstiprinātos preparātu lietošanas ieteikumus.