Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Ražas palielināšana


Kā redzams tabulā, dažādiem lauksaimniecības kultūraugiem ir atšķirīga reakcija uz preparātu. Pēc ražas vidējā pieauguma, lietojot ALBIT, augus nosacīti var iedalīt trīs grupās. Vislabākā reakcija (ražas pieaugums augstāks par 23%) ir šādām kultūrām: griķi, prosa, saulgriezes, daži augļu krūmi (ērkšķogas, jāņogas, zemenes) un dārzeņi (tomāti, gurķi, baklažāni). Piemēram, griķu apstrāde ar ALBIT ļauj realizēt augstu bioloģisko kultūras potenciālu, kurš dažādu iemeslu dēļ parasti netiek realizēts (sīkāk). Tādēļ griķu ražas pieaugums, izmantojot preparātu, var sasniegt 50% no kontroles ražas.

Salīdzinoši slikti uz ALBIT reaģē augļkoku kultūras (ābeles un ķirši), kā arī lēcas, burkāni un kukurūza (pieaugums mazāks par 12%). Jānorāda, ka kultūras, kas uzrāda vismazāko (zem 12%) vai visaugstāko (virs 23%) ražas pieaugumu, ir pārbaudītas nelielā izmēģinājumu skaitā 1– 2 ģeogrāfiskās vietās, bieži ekstremālos laika apstākļos. Šīm kultūrām ir nepieciešamas papildu pārbaudes, palielinot izpētāmā materiāla daudzumu. Tāpēc vairumam kultūru ir iespējams ražas pieaugums 12–23%. ALBIT iedarbību uz „galveno” augu grupu var uzskatīt par diezgan drošu. Pie šīm lauksaimniecības kultūrām, kas rāda stabilu ražas pieaugumu 12–23%, lietojot ALBIT, pieder graudaugi (kas veido vārpas un skaras), cukurbietes, lini, soja, zirņi, kartupeļi, vīnogas, galvenās dārzeņu un lopbarības kultūras. No šīs grupas ALBIT vislabāk iedarbojas uz cukurbietēm (vidējais ražas pieaugums 22,9%), vissliktāk – uz kāpostiem (galviņkāpostiem un Pekinas kāpostiem). Graudaugu reakcija uz ALBIT aug norādītajā kārtībā:

ziemas kvieši ->vasaras kvieši ->vasaras mieži ->rīss ->ziemas mieži ->auzas ->rudzi.


Jānodala absolūtais ražas pieaugums (kas mērāms cnt/ha, kg/m2, t/ha utt.) un relatīvais pieaugums (kas izteikts procentos no kontroles ražas). Relatīvais ražas pieaugums labāk raksturo preparāta bioloģiskās darbības būtību, jo nav atkarīgs no kontroles ražas daudzuma. Kultūrām ar līdzīgu relatīvo pieaugumu (procentos) absolūtais pieaugums (cnt/ha) var būtiski atšķirties atšķirīgo kontroles ražas daudzumu dēļ. Piemēram, vidējais nosacītais pieaugums, lietojot ALBIT vasaras un ziemas miežiem, ir līdzīgs (attiecīgi 18,2 un 21,6%). Taču šie procenti vasaras miežiem atbilst absolūtajam vidējam pieaugumam 3,9 cnt/ha, ziemas miežiem 10,7 cnt/ha ziemas miežu kopējā lielākā ražīguma dēļ (mūsu izmēģinājumos 44–56 cnt/ha kontroles ražā).

Lauksaimniecības kultūru absolūtā ražīguma dati norādīti tabulā Nr.1 cnt/ha. Dārzeņu un dažām citām kultūrām pareizāk ražu ir norādīt kg/m2. Rēķinot ir jāņem vērā, ka 1 cnt/ha = 0,01 kg/m2.

Apskatot vidējos ražas pieauguma rādītājus, jāņem vērā, ka atkarībā no konkrētajiem apstākļiem pieaugums var svārstīties par apmēram 50% ap vidējo rādītāju.