Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Augu augšanas paātrināšana un attīstības stimulēšana


Novērojamais kopražas pieaugums, kurš ir galvenais ALBIT efektivitātes rādītājs, veidojas no augu augšanas procesa stimulēšanas visā veģetācijas perioda laikā. Tāpēc ALBIT pirmkārt iedarbojas uz augiem bioķīmiskajā un šūnu līmenī. Rezultātā izmainās biometriskie augšanas rādītāji (dīgtspēja, sakņu sistēmas attīstība, cerojums, fenofāžu pārejas laiks utt.) un ražas struktūru rādītāji, kā graudu skaits vārpā, 1000 graudu masa, kartupeļu bumbuļu kvalitāte, saulgriežu ziedkopas svars un izmērs utt.

Konkrēti iedarbības mehānismi, ar kuriem ALBIT iedarbojas uz augu orgānu attīstību, rezultātā veidojot ražas pieaugumu, un kuri atšķiras dažādām lauksaimniecības kultūrām. Svarīgs ražību paaugstinošs mehānisms rīsiem pārorganizēt ražas veidošanos no sānu skarām uz galveno. Graudaugu kultūrām ražas paaugstināšanā darbojas vesels mehānismu komplekss (cerošana, graudu masas palielināšana, vārpas graudu skaita palielināšana). Būtiska ir graudu raža. Tādējādi preparāta lietošana graudaugu kultūrām, kas veido vārpas, tukšu vārpu daudzumu samazina par 20%. Rīsiem tūkšu vārpu daudzums samazinās par 1–6%.


Zināms, ka graudaugu kultūru sakņu puves būtiski samazina dīgtspēju, graudaugu skaitu vārpā un 1000 graudu masu. Iespējams, tieši tādēļ noteiktu ieguldījumu ražas struktūras rādītāju uzlabošanā sniedz arī ALBIT augstā efektivitāte pret sakņu puvēm.

Parasti preparāta stimulējoša iedarbība parādās jau augu agrīnajās augšanās stadijās, palielinot dīgtspēju ar ALBIT apstrādātajām sēklām (tabula Nr. 1, attēls Nr. 1). Ar ALBIT apstrādāto sēklu dīgtspēja vasaras kviešiem, saulgriezēm, pākšaugu un dārzeņu kultūrām var palielināties par 10–15%. Pozitīvs preparāta iespaids uz dīgtspēju laboratorijās un laukos ir novērots vairumam pētīto kultūru, lauku apstākļos preparāta ietekme bija redzama izteiktāk. Piemēram, SIA ZPF ALBIT laboratorijas pētījumos preparāts graudaugu kultūrās, kas veido vārpas, (kviešos un miežos), palielināja dīgtspēju vidēji par 3–4%, savukārt lauka apstākļos saskaņā ar daudzgadējiem pētījumu datiem no dažādiem Krievijas reģioniem šis rādītājs bija 2–16% (vidēji par 6,1% augstāks). Tāpat acīm redzama ir ALBIT iedarbība ir uz dīgļu vienlaicīgu dīgšanu (dīgšanas sparu). Graudaugiem ALBIT dīgšanas sparu palielina par 1–10% (vidēji par 5,8%). Dīgtspējas un dīgšanas spara palielināšanās izraisa dīgstu svara palielināšanos (par 3–5%).