Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Lietošana kopā ar fungicīdiem


Tā kā ALBIT piemīt imunizācijas īpašības, tas atsevišķi var aizsargāt augu no slimībām. Preparāts ir efektīvs, piemēram, pret galvenajām linu slimībām, saulgriežu balto un pelēko puvi, rūsām un plankumainībām, bet īpaši pret graudaugu sakņu puvēm (bioloģiskā efektivitāte 90%). ALBIT fungicīda īpašības līdzīgi kā vairumam preparātu pārsvarā parādās tikai zemā un vidējā augu inficēšanās līmenī. Ja inficēšanās līmenis ir augsts, ALBIT tiek lietots kopā ar ķīmiskajiem fungicīdiem (kodinātājiem). Vairumā gadījumu var izmantot minimālas ieteicamo ķīmisko fungicīdu devas, jo, kā būs parādīts turpmāk, lietošana kopā ar ALBIT pastiprina ķīmisko fungicīdu iedarbību.

Šobrīd daudzgadējie pētījumi (250 lauka izmēģinājumi), kas veikti institūtos no 1999. gada, ir parādījuši ALBIT lielo efektivitāti, izmantojot fungicīdu un fungicīda kodinātāju, galvenokārt fundazola, akrobāta, difenokanozola, karbendazīma, karboksīna, mankocebsa, mafenoksama, metalaksila, propikonazola, sēra, spiroksamina, tebukonazola, tiabendazola, tirama, triadimenola, flutriafola, vara oksihlorīda, cimoksanila, ciprokonazola, epoksikonazola un citu, pielietojuma pusnormās (pazeminātās). 


ALBIT nesavienojamība ar fungicīdiem vai efektivitātes mazināšanās gadījumi nevienā izmēģinājumā nav novēroti. Šie fakti liecina par ALBIT universālo savienojamību ar fungicīdiem.

Liela praktiskā nozīmē ir tam, ka absolūtam vairākumam izdarīto pētījumu ALBIT apvienojumā ar fungicīdu minimālo daudzumu (iedarbībā pret slimībām, ražas palielināšanā) efektivitāte nebija mazāka kā ar pilnu fungicīdu normu, bet dažkārt pat augstāka par to. Šī ALBIT īpašība ļauj būtiski samazināt pesticīdu radīto slodzi uz sējumiem un par apmēram 20–45% samazināt apstrāžu izmaksas, saglabājot aizsardzības efektu.

Kopumā, vairumam izpētīto kodinātāju un fungicīdu lietošana kopā ar ALBIT, vienlaikus samazinot normas, nozīmē ekonomiskā efekta palielināšanos vidēji 1,5–2 reizes.

Lielāka daļa ķīmisko fungicīdu augiem rada lielākā vai mazākā mērā izteiktu stresu, kas izpaužas palēninātā augšanā, pazeminātā dīgtspējā un dīgšanas sparā, ir daudz lielāka slimību un kaitēkļu bojājumu ietekme, pretošanās temperatūras svārstībām u. c. ALBIT neitralizē fungicīdu radīto stresa efektu. ALBIT ietekmē fungicīdi it kā atbrīvo augu no augšanas aiztures blakus efekta, tajā pat laikā saglabājot tā fungicīda iedarbību pret patogēniem. Tāpēc ALBIT klātbūtne pat ar daudz mazākām fungicīdu devām var radīt daudz izteiktāku aizsardzību.


Daudzi fungicīdi ievērojami samazina augu imunitāti, to spēju pretoties infekcijām. Tomēr fungicīds aizsargā augu tikai aizsardzības iedarbības laikā, bet pēc tam augu slimības apdraud vairāk. Piemēram, pirmssējas apstrāde pret sakņu puvi aizsargā augu no šīs slimības, bet var padarīt augu jutīgāku pret aerogēnajām slimībām. Aktīvais imunizācijas līdzeklis ALBIT neitralizē šo efektu.

Pat neliels ķīmiskā fungicīda daudzums kopā ar ALBIT nomāc mikrofloras aktivitāti, aizsargājot ALBIT no sadalīšanās un būtiski palielinot tā efektivitāti. Ķīmiskais kodinātājs šajā gadījumā ar ALBIT darbojas kā konservants. Šī iemesla dēļ iedarbīgas izrādās ne tikai 50%, bet daudz mazākas fungicīdu normas lietojums kopā ar ALBIT.

Svarīga ALBIT īpatnība, kas to ļauj aktīvi izmantot kopā ar ķīmiskajiem fungicīdiem, ir arī tā, ka preparāts nesastāv no dzīviem mikroorganismiem (kā vairums biopreparātu), bet no attīrītas mikrobu izcelsmes vielas. Tādēļ tā aktivitāte nemazinās savienojumā ar toksiskajiem ķīmiskajiem fungicīdiem.

Nobeigumā ir jāatgādina, ka tvertnes maisījumos kopā ar ķīmiskajiem pesticīdiem ALBIT jāizmanto, stingri ievērojot apstiprinātās preparāta lietošanas norādes, jābūt ciešā sadarbībā ar izgatavotājiestādes pārstāvjiem un jādarbojas to uzraudzībā.