Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Albit. Nekaitīgums cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi


Tikai dažiem biopreparātiem un ļoti nedaudziem ķīmiskajiem aizsardzības līdzekļiem nav izteiktas toksiskas ietekmes uz cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un apkārtējās vides objektiem.

ALBIT iedarbības kompleksa toksiski higiēniskās ietekmes izpēte uz sauszemes dzīvniekiem, zivīm, bitēm, hidrobiontiem tika veikta no 1999. līdz 2008.g. Krievijas Federācijas Toksikoloģijas un higiēnas zinātniski pētnieciskajā centrā, Dabas aizsardzības Viskrievijas zinātniski pētnieciskajā institūtā, Krievijas Federācijas Zivsaimniecības komitejas zinātniski pētnieciskajā institūtā un Veterināras sanitārijas Viskrievijas zinātniski pētnieciskajā institūtā, Higiēnas un ekoloģijas Krievijas lauksaimniecības zinātņu akadēmijā. Saskaņā ar pētījumu rezultātiem ГОСТ 12.1.007-76 iedala ALBIT pie 4. bīstamības klases (praktiski netoksiski savienojumi), lai gan lielākā daļa pesticīdu iedalīti daudz bīstamākajā 1., 2. vai 3. bīstamības klasē. Pat daudzi izplatīti biopreparāti iedalīti 3. bīstamības klasē, tātad ALBIT starp citiem analogiem biopreparātiem izceļas arī ar drošību.


ALBIT tāpat nav toksisks augiem (nav fitotoksisks). Tā izmantošanai nav nepieciešami īpaši higiēnas drošības pasākumi. ALBIT ir drošs lietošanā (nav sprādzienbīstams, nedeg), tam ir patīkama skuju smarža. Augsnē un augu organismos preparāts ātri sadalās apkārtējai videi netoksiskos, dabiskos savienojumos.

Jautājumi par preparāta netoksiskumu ir svarīgi ne tikai higiēnisko īpašību dēļ, kā tās iedarbojas uz personālu un dzīvniekiem, bet arī, lai iegūtu augkopībā ekoloģiski tīru produkciju (ekoloģiskā, bioloģiskā lauksaimniecība).

ALBIT ir atļauts bioloģiskajā lauksaimniecībā Šveicē un Eiropas Savienībā (skatīt sertifikātus). Šī īpašība ir unikāla Krievijā izstrādātajiem un ražotajiem produktiem.

Eiropas Savienības valstīs, kur lauksaimniecības produkcijai prasības ir īpaši augstas, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem izmaksā subsīdijas par ķīmiskā pesticīdu noslogojuma samazināšanu sējumiem. ALBIT, ekoloģiski tīra preparāta lietošana, lai aizsargātu ābeles, vīnogulājus, zemenes un citas augļu, ogu un dārzeņu kultūras, ļauj iegūt veselīgu, ekoloģiski tīru produkciju ar labām diētiskajām īpašībām. Saskaņā ar augu aizsardzības datiem ALBIT izmantošana ābelēm un ogu krūmiem ļauj gandrīz trīs reizes samazināt ķīmisko fungicīdu lietošanu, kas ir īpaši svarīgi, lai iegūtu lauksaimniecības produkciju bērnu un ārstnieciskajam uzturam. ALBIT ļauj par 50% samazināt ķīmisko fungicīdu lietošanu vīnogām. Saskaņā ar datiem dārzeņu kultūrām ALBIT par 16–26% samazina nitrātu daudzumu, izmaina askorbīnskābes un nitrātu attiecību drošu fizioloģisko rādītāju virzienā, paaugstinot kvalitāti un dārzeņu produkcijas veselīgumu.


Galvenā ALBIT aktīvā viela poli-beta-hidroksibutirāteļļas skābe (poly-beta-hidroksibutirātu PBH) ir pilnīgi netoksisks, biosavienojams polimērs. No tā tiek izgatavoti ekoloģiski tīri iepakojuma materiāli, kaulu un skrimšļu implanti ķirurģijā, mikrokapsulas zāļu devu kontrolēšanai medicīnā. Pāris diennakšu laikā PBH granulas ALBIT sastāvā pilnīgi sadalās augsnei un augiem dabiskā mikroflorā.

Tā kā ALBIT tiek izmantots bioloģiskajā lauksaimniecībā, var rasties jautājums par to, ka preparāta sastāvā ir PBH efektu pastiprinoši minerālmēsli (nitrāts, sulfāts, fosfāts utt.), kuriem ekoloģiskā augu audzēšanā nevajadzētu būt, jo produkcijā var saglabāties to pārpalikums.

Aprēķiniem tabulai izmantoja 1% ALBIT darba šķīdumu (maksimālā iespējamā koncentrācija tiek izmantota saulgriežu sēklu apstrādei). Lielākas kultūraugu sēklu daļas apstrādei izmanto 0,1–0,5% šķīdumu, bet veģetācijas apsmidzināšanai – 0,01% šķīdumu.

Tādējādi minerālsāļu saturs ALBIT darba šķīdumā pat maksimālajā iespējamajā koncentrācijā ir 1,2–11,5 reizes zemāks nekā dabisks šo vielu daudzums augos (bet veģetējošu augu apsmidzināšanā ar ALBIT – no 120 līdz 1150 reižu mazāks). Uz katra auga nonāk tikai ļoti mazs daudzums darba šķīduma, un ar ALBIT pievienoto vielu daudzums ir vēl mazāks.

Šis fakts ir fiksēts normatīvajos dokumentos.


1. tabula. Minerālelementu daudzums ALBIT darba šķīdumā salīdzinājumā ar to dabisko daudzumu augos (augsnē).
ALBIT sastāvdaļaDaudzums ALBIT darba šķīdumā, %Daudzums augos, % uz kopējo svaruAuga vērtību attiecība/darba šķīdumsRādītājs, kas izmantots daudzuma raksturojumam augos 
Kālijs 0,0779 0,30 3,9 vidējais daudzums augos
Nitrāts 0,0566 0,09 1,6 maksimāli pieļaujamā koncentrācija kāpostos
Fosfāts 0,0512 0,06 1,2 daudzums saulespuķu sēklās
Magnijs 0,0061 0,07 11,5 vidējais daudzums augos
Sulfāts 0,0359 0,10 2,8 daudzums saulespuķu sēklās
Urīnviela 0,1846 1,00 5,4 vidēji tiek dots augiem ar mēslojumu
Poli-bēta-hidroksibutirāteļļas skābe 0,0062 0,07 10,8 daudzums velēnu podzolētā augsnē

ALBIT ir atļauts izmantot zivsaimniecību ūdenstilpju zonā.

ALBIT ne tikai nav toksisks, bet tieši otrādi, lietošanā apvienojumā ar citiem preparātiem vājināt vai pilnībā noņemt citu preparātu toksisko iedarbību uz augiem (antidotiskā iedarbība). Ar šo ir pamatota spēcīgā ALBIT iedarbība tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, herbicīdiem un insekticīdiem.

ALBIT lietošana palielina ekoloģisko augsnes noturību pret pesticīdu radīto piesārņojumu.

ALBIT ir 8 reizes mazāk toksisks nekā vārāmā sāls (LD50 žurkām 3320 mg/kg) un 22 reizes mazāk toksisks nekā aspirīns (LD50 = 1240 mg/kg).