Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Lietošana kopā ar herbicīdiem


Lai gan herbicīdiem ir labvēlīga ietekme uz nezāļu iznīcināšanu, to radītā stresa iedarbība var radīt ražīguma krišanos pat par 50% no kontroles ražas. Pēc apstrādes ar herbicīdiem ir novērojama galvenās kultūras augšanas aizture vai apstāšanās, lapu novīšana vai nodzeltēšana, būtiski palielinās augu uzņēmība pret slimībām. Atsevišķos gadījumos, izmantojot ļoti aktīvus herbicīdus vai tvertnes maisījumus ar herbicīdiem, tiek panākta gandrīz pilnīga augšanas apstāšanās, un tikai laikus nolijis lietus vai stipra apstrāde ar antistresantiem var izglābt ražu. Tāpēc aizvien lielāku izplatību pēdējā laikā iegūst herbicīdu preparātu lietošana kopā ar antistresantiem (antidotiem), pie kuriem pieder arī ALBIT.

Daudzos lauka izmēģinājumos pierādīts, ka ALBIT samazina herbicīdu radīto stresu uz augiem. Saskaņā ar datiem ALBIT samazina herbicīdu radīto stresu graudaugiem no 5 līdz 38%, tas ir, palīdz saglabāt līdz 40% ražas. Viskrievijas Zinātniski pētnieciskā augu aizsardzības institūta (VZPAAI) ekonomiskie aprēķini (2004) parāda, ka uz 1 izdevumu vienību, lietojot ALBIT kopā ar herbicīdiem, tiek iegūtas vairāk nekā 5 ienākumu vienības.

ALBIT var izmantot kopā ar herbicīdiem (tvertnes maisījumos) un pēc 1–5 to lietošanas dienām (pārlieku lielā stresa radītās ietekmes noņemšanai). ALBIT un herbicīdu kopējas lietošanas augstā efektivitāte ir parādīta graudaugu kultūrām un liniem, bet cukurbietēm un sojai preparātu lieto gan kopā ar herbicīdiem, gan arī pēc to lietošanas.


ALBIT stimulē augu šūnu metabolisma fermentatīvās reakcijas. Tā rezultātā mazā mērā herbicīdu apspiestie augi (galvenā kultūra) pārvar stresu, bet nezālēs, kuras ir apspiestas daudz vairāk, tieši otrādi, paātrinās autolīze un sairums, kas veicina to bojāeju. Tāpēc ALBIT stimulē tikai tās nezāles, pret kurām necīnās herbicīds. Šo iedarbību bija apstiprinājis VZPAAI (2004). Ja lietojamais herbicīds (vai herbicīdu maisījums) ir iedarbīgs pret visam nezāļu sugām, lietošana kopā ar ALBIT pastiprinās to iedarbību.

Papildu apstrāde ar ALBIT pēc herbicīdu lietošanas var būt efektīva, galvenokārt lai likvidētu herbicīdu pārdozēšanas sekas. Daudzi mūsdienu herbicīdi, kas lielākoties pieder pie sulfonilurīnvielas un metsulfurona klases, tiek izmantoti ļoti mazās devās (pāris gramu uz hektāra), kas palielina pārdozēšanas iespējamību.

Herbicīdu radītā stresa dēļ bieži vien paaugstinās apstrādāto augu uzņēmība pret aerogēnām slimībām. Ja kopā ar herbicīdiem lieto ALBIT, tas mazina herbicīda stresa efektu un imunizē augu pret slimībām (miltrasu, brūno rūsu, plankumainību u. c.), un papildu apstrādes ar fungicīdiem vairs nav nepieciešamas.

Īpaši izteikta ir ALBIT antistresa iedarbība, to izmantojot kopā ar herbicīdiem graudaugu kultūrām cerošanas stadijā (pēc ziemāju pārziemošanas). Augi, ziemas, herbicīdu, sakņu puvju novājināti, uz ALBIT reaģē, krasi palielinot ražu.