Albit
  • Augu noturības palielināšana pret sausumu un citiem stresa veidiem
  • imunitātes paaugstināšana
  • ražas palielināšana

Ražas kvalitāte: graudaugu lipeklis, cukurbiešu cukurainums, vitamīni un nitrāti dārzeņos


Svarīga ALBIT īpatnība ir preparāts pozitīvā ietekme uz ražas kvalitāti. Viena no lielākajām mūsdienu graudaugu saimniecību problēmām ir graudu lipeklis, no kura ir tieši atkarīga to vērtība. Apstrāde ar fungicīdiem pret slimībām, ar herbicīdiem pret nezālēm, insekticīdiem pret vairogblaktīm un citiem kaitēkļiem parasti stresa un augšanas aiztures dēļ būtiski samazina lipekļa daudzumu graudos. Rezultātā tiek iegūta liela, bet sliktas kvalitātes raža. Stresa noņemšanai un ražas kvalitātes palielināšanai augiem pēc veģetācijas jāizsmidzina šķidrie slāpekļa minerālmēsli (visai dārga procedūra) vai jāizmanto antistresanti.

Biopreparātu, piemēram, antistresantu, izmantošana graudaugu kultūru ražas kvalitātes uzlabošanai kopā ar ķīmiskajiem pesticīdiem ir praksē labi pārbaudīts agronomiskais paņēmiens. ALBIT ir ļoti efektīvs, kad to izmanto par antistresantu tāda veida uzlabošanai. Veiktie lauka izmēģinājumu dati parāda, ka ALBIT palielina ražas kvalitāti (lipekli kviešiem par 0,5–5,1%, cukurotību cukurbietēm par 0,3–2,5%, vitamīnu daudzumu dārzeņos par 11–25%). ALBIT izmantojot tvertnes maisījumos kopā ar ķīmiskajiem pesticīdiem (fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem), nodrošina augstu ražas kvalitāti, stimulējošās iedarbības un pesticīdu radītā stresa mazināšanas dēļ.


Sēklu pirmssējas apstrādei ir lielāka nozīme ražīgumā nekā ražas kvalitātē, bet, lai palielinātu lipekļa daudzumu, daudz efektīvākas ir apstrādes veģetācijas laikā. Efektīva ir ALBIT lietošana kopā ar šķidro karbamīdu piebarošanai ar dažādiem augšanas stimulatoriem, lai uzlabotu ražas kvalitāti.

Kā rāda pētījumi, ALBIT lietošana palielina olbaltumvielu daudzumu kviešos par 0,5%, bet apvienojumā ALBIT + karbamīds – par 0,8%. ALBIT lielā efektivitāte, lietojot kopā ar karbamīdu, iespējams, ir skaidrojama ar to, ka ražošanas apstākļos graudaugu lapotnes barošanai pēc veģetācijas tiek izmantotas augstas karbamīda lietojuma normas (līdz 30 kg/ha), kas apmēram atbilst tā 10% šķīdumam, bet jau 1% koncentrācija uzskatāma par paaugstinātu un iedarbojas uz augu toksiski. ALBIT samazina šo karbamīda toksisko iedarbību uz auga augšanu, tajā pat laikā karbamīda papildus ienestais slāpeklis pilnā mērā tiek izmantots, lai uzkrātu olbaltumvielas graudos.


Jāatzīmē ALBIT perspektīvā apvienošana ar humātiem. 2003.–2004. gada ražošanas pētījumā ziemas kviešiem lipekļa saturs kontroles ražā bija 17,1%. Lietojot ALBIT kopā ar lignohumātiem cerošanas stadijā, lipekļa pieaugums bija 5,3 absolūtie procenti kontroles ražā, bet, lietojot preparātus atsevišķi ar devu pieaugumu 3,2 un 2,9%, tika novērots sinerģisma efekts, preparātu savstarpēja īpašību pastiprināšana.

Zināms, ka graudaugu kultūru inficēšanās ar sakņu puvēm samazina lipekļa daudzumu graudos. Tāpēc, kā redzams, pietiekami lielā ALBIT efektivitāte pret šīm slimībām arī sniedz ieguldījumu ražas kvalitātes uzlabošanā. Tiek izteikts pieņēmums, ka olbaltumvielu paaugstināšanā iesaistās arī bioloģiski aktīvie sērs un bors ALBIT sastāvā, tāpēc ir zināma šo elementu spēja palielināt lipekļa saturu graudos.

ALBIT palielina ražas kvalitāti ne tikai graudaugu, bet arī citām lauksaimniecības kultūrām. Bumbuļu kvalitāte kartupeļiem ALBIT iespaidā palielinās vidēji par 6,9%. Cukurbiešu cukurotība, lietojot ALBIT, palielinās vidēji par 0,3–2,5%. Pētījumi ir parādījuši, ka cukurbiešu sēklu pirmssējas apstrāde, izmantojot ALBIT, palielina ražu kopumā, bet ne tās cukurotību, tāpēc, lai palielinātu cukura daudzumu sakņaugos, ieteicams ar preparātu apsmidzināt stādus.


Vitamīnu daudzums dārzeņos (tomātos, gurķos, kabačos, salātos, piparos, baklažānos, burkānos, galda bietēs) ALBIT iespaidā palielinās par 11–25%. Īpaši labi pamanāma beta-karotīna un askorbīnskābes daudzuma palielināšanās. Vitamīnu daudzuma palielināšanai dārzeņos būtiska nozīme ir veģetācijas apstrādēm ar preparātu (bet ne sēklu mitrināšanai). Salātu lapās ALBIT palielina askorbīnskābes daudzumu, bet vienlaicīgi samazina nitrātu daudzumu.

Rezultātā askorbīnskābes un nitrātu attiecība kļūst augstāka par medicīniskās drošības slieksni 2:1, tas ir, ALBIT padara dārzeņu produkciju, kas audzēta slēgtā gruntī, drošu, lai lietotu pārtikā. Līdzīgs preparāta efekts ir novērots Pekinas kāpostiem, tomātiem, gurķiem un sīpoliem. Pēc ALBIT apstrādēm lielākajā vairumā dārzeņu kultūru nitrātu daudzums samazinās par 16–26%. Sīpolu biomasā (loksīpolos) nitrātu daudzuma samazināšanās sasniedz 74–77%. Sīpolu lapās tāpat aug sauso vielu daudzums (par 7,4–10,7%), kas paaugstina ražas pārtikas vērtību.

Ziedu kultūrām (rozēm, gladiolām, neļķēm, ciklamenām, klīvijām, amariļļiem, vijolītēm, prīmulām u. c.), kas apstrādātas ar ALBIT, bez ziedēšanas veicināšanas ir novērota dekoratīvo īpašību uzlabošanās, auga ziedu daudzuma palielināšanās, pirmās un ekstra klases ziedu produkcijas iznākuma palielināšanās, ziedu un lapu krāsas pastiprināšanās, slimību noturības palielināšanās.